Publikacje

W 2017 roku udało mi sie ukończyć i wydać drukiem pierwszą książkę, która stanowi monografię dotyczącą ogólnie mojej pracy naukowej. Recenzentem jej był prof. dr hab. inż. Tadeusz Leppert (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy).

"Wpływ dodatków smarowych na transformację warstwy wierzchniej". Monografia, 216 stron. Wydawnictwo PWSZ w Pile, 2017 rok.

___________________________________________________________

W 2018 roku udało mi sie ukończyć i wydać drukiem drugą książkę, która stanowi monografię mojej pracy naukowej. Recenzentem jej był prof. dr hab. inż. Maciej Matuszewski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy).

"Maszyny tarciowe. Budowa, przeznaczenie". Monografia, 256 stron. Wydawnictwo PWSZ w Pile, 2018 rok.

___________________________________________________________

W 2019 roku udało mi sie ukończyć i wydać trzecią książkę, która stanowi monografię mojej pracy naukowej. Recenzentem jej był prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy). Publikacja została wydana w formie elektronicznej i jest ogólnie dostępna na stronie uczelni.

"Tribotestery. Budowa, przeznaczenie". Monografia, 160 stron. Wydawnictwo PWSZ w Pile, 2019 rok.
 
www.jmikolajczyk.pl