Publikacje

W 2017 roku udało mi sie ukończyć i wydać drukiem książkę, która stanowi monografię dotyczącą ogólnie mojej pracy naukowej. Recenzentem jej był prof. dr hab. inż. Tadeusz Leppert (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy).

"Wpływ dodatków smarowych na transformację warstwy wierzchniej". Monografia, 216 stron. Wydawnictwo PWSZ w Pile, 2017 rok.
 
www.jmikolajczyk.pl