Modlitwa za ofiary drugiej wojny światowej

W lasach w okolicach Błotek, Przysieka (gmina Zławieś Wielka koło Torunia) znajduje sie mogiła pomordowanych przez hitlerowców w 1939 roku. Od lat powojennych zawsze na rozpoczęcie roku szkolnego wszyscy uczniowie i nauczyciele z pobliskiej Szkoły Podstawowej w Przysieku szli z grabiami, wiaderkami, workami sprzątać tę mogiłę. Po tym był uroczysty apel. Tak było rokrocznie na początku września. Po przemianach w Polsce mogiła ta popadła w zapomnienie. W 2015 roku postanowiliśmy przynajmniej na rocznicę wybuchu II wojny światowej uprzątnąć tę mogiłę. Udało się to w 2015, 2016, 2017 i mamy nadzięję, że również w obecnym 2018 roku też się uda. Poniżej przedstwiono stan zastany mogiły z czerwca 2015 roku.

Zastany stan z czerwca 2015 roku.

Mogiła po uprzątnięciu. Fotografie z dnia 31 lipca 2015 roku

___________________________________________________________

Na modlitwie za ofiary drugiej wojny światowej w lesie w okolicach Przysieka 3 września 2016 roku zgromadzili się wierni z Torunia i okolic wraz z ks. dr. Karolem Dąbrowskim CSMA, proboszczem parafii w Przysieku. Obecni także byli harcerze z Przysieka i Górska. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia zapalono znicze. Inicjatorem i koordynatorem spotkania był komitet organizacyjny pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Mikołajczyka.

(Krótka notatka na ten temat znajduje się w Tygodniku Katolickim "Niedziela" nr 39 na dzień 25.IX.2016r. - strona II. Szczegóły na www.niedziela.pl). Poniżej przedstawiono kilka fotografii z tego spotkania modlitewnego. Autorem zdjęć tu zamieszczonych jest Dariusz Bieniek.

___________________________________________________________

2 września 2017 roku, podobnie jak w roku poprzednim, na modlitwie za ofiary drugiej wojny światowej w lesie w okolicach Przysieka zgromadzili się wierni z Torunia i okolic wraz z ks. prof. Czesławem Kustrą CSMA, proboszczem parafii w Przysieku. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia zapalono znicze. Inicjatorem i koordynatorem spotkania był komitet organizacyjny pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Mikołajczyka.

(Krótka notatka na ten temat znajduje się w Tygodniku Katolickim "Niedziela" nr 39 na dzień 24.IX.2017r. - strona V. Szczegóły na www.niedziela.pl). Poniżej przedstawiono kilka fotografii z tego spotkania modlitewnego.

___________________________________________________________

Wielką radość sprawiło nam, podobnie jak w latach poprzednich, przygotowanie i zorganizowanie już po raz trzeci krótkiego spotkania modlitewnego przy mogile pomordowanych w lesie w okolicach Błotek za ofiary II wojny światowej. Modlitwę poprowadził wraz z Koronką do Miłosierdzia Bożego ks. prof. Czesław Kustra CSMA, proboszcz parafii w Przysieku. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Przysieka, Górska, Złejwsi Wielkiej oraz Torunia. Wydarzenie to miało miejsce w sobotę 1 września 2018 roku. Poniżej przedstawiono kilka fotografii z tego wydarzenia. Warto nadmienić, że spotkanie to stało się już tradycją i mamy nadzieję, że pamięć wydarzeń II wojny światowej nie zostanie wymazana z ludzkiej świadomości.

Notatka na temat tego spotkania znajduje się w Tygodniku Katolickim "Niedziela" na dzień 22.IX.2018r. Szczegóły na www.niedziela.pl

 
www.jmikolajczyk.pl